Jaki podręcznik dla przyszłego chemika?

to jest chemia

Chemia jest nauką, która stwarza nowe perspektywy dla stale rozwijającego się świata. Przyszły chemik musi być dobrze zaznajomiony podstawowymi koncepcjami dotyczącymi tej nauki przyrodniczej. Wielu uczniów już w szkole średniej wybiera więc rozszerzenia biologiczno-chemiczne, które przygotowują ich i wyposażają w wiedzę niezbędną, by studiować na uczelniach wyższych. Nie sposób jest jednak uczyć się bez odpowiedniego podręcznika. Tu do akcji wkracza seria podręczników To jest chemia.

Co znajdziemy w podręcznikach?

to jest chemia

Seria podręczników To jest Chemia składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przekazuje podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Uczeń pozna dzięki nim budowę układu okresowego, nauczy się zapisywać konfiguracje elektronowe pierwiastków, pozna tajniki stechiometrii reakcji chemicznych, zrozumie koncepcje kwasów i zasad i zrozumie wiele innych, ważnych zagadnień. Druga część skupia się z kolei na podstawach chemii organicznej. Po przestudiowaniu podręcznika To jest chemia 2 uczeń posiądzie wiedzę z zakresu znajomości budowy i rodzajów węglowodorów oraz ich pochodnych. Nauczy się on budowy białek, tłuszczów i sacharydów, pozna podstawowe kwasy organiczne oraz zostanie zaznajomiony z popularnymi reakcjami i ich mechanizmami. Cała wiedza wyniesiona z tych podręczników przyda się do zdania egzaminu maturalnego na wysoką notę oraz dostania się na wymarzone studia.

Podstawa czy rozszerzenie?

Seria podręczników To jest chemia występuje w dwóch wydaniach: podstawowym i rozszerzonym. Pierwsze z nich jest przeznaczone dla wszystkich uczniów, nawet tych, którzy nie wiążą swojej przyszłości z przemysłem chemicznym. Pokrywa ono tylko niektóre z zagadnień chemicznych i przekazuje ogólną wiedzę z tego przedmiotu. Drugi rodzaj jest przeznaczony dla osób, które w trakcie nauki w szkole średniej wybiorą rozszerzenie z chemii. W podręcznikach z zakresu rozszerzonego znajdą się tematy opisane w poprzednim akapicie. Oba rodzaje podręczników są zgodne z obecną podstawą programową, więc materiał w nich zawarty będzie w pełni pokryty na lekcjach.